KMO 选择性抑制剂

目录号 产品名 产品描述 Selective / Pan IC50 / Ki
S8172 Ro 61-8048

Ro 61-8048是犬尿氨酸3-羟化酶(KMO) 抑制剂,IC50为37 nM, Ki为4.8 nM。

Selective KMO, IC50: 37 nM; KMO, Ki: 4.8 nM